top of page

ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL SAMFUNDSFAG
OG NATURGEOGRAFI

Med nærværende læringsunivers kan du sætte fokus på vores marine ressourcer, dynamikkerne bag certificeringsordninger og det fælles ansvar, der ligger mellem forbrugere og producenter i at sikre en bæredygtig udvikling.

Projektet er målrettet elever i de danske ungdomsuddannelser i fagene naturgeografi og samfundsfag, og kan både anvendes tvær- og enkeltfagligt.

Sitet byder både på fem korte dokumentariske film, der kan fungerer som triggere for undervisningen, samt forskellige aktuelle og vejledende elevopgaver, der arbejdes med alt efter klasseniveau og ønsket fokus.

Opgaver og film er tilrettelagt således, at de naturgeografiske og samfundsfaglige metoder bringes i spil, og at tilegnelsen af viden går i hånd i hånd med kritisk refleksion om vores fælles ressourcer.

LÆRERVEJLEDNINGER FOR
UDDYBENDE FORLØBSBESKRIVELSE

bottom of page