top of page

ALLE KAPITLER: 

SAMFUNDSFAG

 

BÆREDYGTIG UDVIKLING:
I Danmark har vi mange forskellige udviklings-initiativer rundt omkring i verdenen. Et sted er eksempelvis i Ben Tre-provinsen i Vietnam: Her er flere millioner vietnamesere sluppet ud af fattigdom alene ved at fiskerisektoren er blevet forbedret. Men hvordan kan det være?

KOOPERATIVET:
Over hele verdenen kommer der flere og flere af de såkaldte kooperativer til. Men hvad er et kooperativ? Og hvordan kan de være med til at skabe en mere bæredygtig forretning for den enkelte producent?

RETTEN TIL RESSOURCEN - FISKERNE FRA THORUPSTRAND: I Thorupstrand ved Jammerbugten holder en særlig gruppe af kystfiskere til. De er specielle, da de stort set er de sidste, der er tilbage i Danmark – men hvorfor er de egentlig det? Hvad er det for en udvikling, som er sket indenfor fiskeriet i Danmark siden 00’erne?

NYE STANDARTER:
Hvordan fungerer de bagvedliggende dynamikker ved certificeringsordninger – og hvordan spiller forbrugere, supermarkeder og producenter sammen? I dette kapitel skal du undersøge den nye mærkningsordning ASC samt sætte dig ind i skandalen om “pangasiusfisken”.

EN BÆREDYGTIG FORRETNING:
Vækst og bæredygtighed kan virke som to modsatrettede fænomener, men behøver det i virkeligheden være det? I dette modul skal du undersøge, hvordan kystfiskerne fra Thorupstrand har sikret sig en god forretning baseret på skånsomt fiskeri.

INTERNATIONALE ORGANISATIONER:
Hvordan kan det være at både WWF og Danida blander sig i den vietnamesiske akvakultur? Og hvad er egentlig forskellen på WWF og Danida? I dette modul skal du arbejde videre med både udviklingsarbejde og forskellige typer af organisationer.

FREMTIDENS CERTIFICERINGER:
I dette modul skal du arbejde med FN’s verdensmål nr. 12. For hvordan kan forbrugere bidrage til et mere bæredygtigt ressourceforbrug? Og hvor mange forskellige mærkningsordninger kender du og den “almindelige dansker” egentlig?

DANMARK OG VERDENSMÅLENE:
I dette modul skal du undersøge, hvordan Danmark kan bidrage til at nå verdensmålene herhjemme – og hvordan vi kan være med til at skubbe udviklingen frem i andre lande.

bottom of page