top of page

ALLE KAPITLER: 

NATURGEOGRAFI

 

UREGULEREDE RESSOURCER:

Det naturgeografiske forløb begynder i det smukke Vietnam, hvor fiskeriet og de marine ressourcer spiller en helt særlig rolle – men hvem ejer egentlig ressourcerne i havet? Og hvem skal sikre, at vi ikke overudnytter dem og forurener økosystemerne?

MSC-CERTIFICERINGEN:

MSC-certificeringen handler om bæredygtigt fiskeri af vilde marine ressourcer (altså fx fisk og skaldyr). Men hvad betyder en sådan certificering for fiskerne i Vietnam? Og hvad betyder det for danske fiskere, at mange vietnameserne i dag har opnået en MSC-mærkning?

DET MARINE ØKOSYSTEM:

Det marine økosystem bliver påvirket af den måde, vi mennesker fisker på – men hvorfor og på hvilken måde? Og hvad er egentlig forskellen på at fiske “bæredygtigt” i forhold til at fiske “naturskånsomt”?

AKVAKULTUR:
Der kommer i dag flere og flere fiskeopdræt til – både i Danmark og rundt omkring på Jorden. Men hvad er fiskeopdræt og akvakultur egentlig? Og hvordan påvirker akvakulturen det omkringliggende miljø?

DEN MILJØBEVIDSTE FORBRUGER:
I dette modul skal du arbejde med FN’s verdensmål nr. 12 og 14. Hvordan kan vi som forbrugere være med til at skubbe bæredygtigheden endnu mere frem – og er miljømærkerne (fx MSC-certificeringen) overhovedet ambitiøse nok i forhold til FN’s verdensmål?

FANGSTMETODER, MILJØ OG ØKONOMI:
Hvad er sammenhængen mellem miljøhensyn og økonomiske incitamenter – og hvilken måde kan bæredygtighed ligefrem blive en god forretning?

ASC-CERTIFICERINGEN:
ASC-certificeringen er en relativt ny mærkning, der skal forbedre akvakultursektoren. Men hvordan kan sektoren egentlig gøres mere bæredygtig?

DANMARK OG VERDENSMÅLENE:
I dette modul skal du undersøge, hvordan Danmark kan bidrage til at nå verdensmålene – og hvordan vejen dertil kan være forskellig fra u- og i-lande.

bottom of page