top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 9: 

DANMARKS INDSATS
 

I dette modul skal du diskutere og vurdere, hvordan vi i Danmark kan og “bør” bidrage til at nå de 17 verdensmål.

 

I skal derfor både arbejde metodisk med det deskriptive (beskrivende) og det normative (hvad bør vi) ved at analysere handlingsplanen for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål, som VKLA-regeringen fremlagde i marts 2017, set overfor det politikkatalog, som Mellemfolkeligt Samvirke udgav i 2015.

 

Formålet med modulet er derfor at undersøge, hvordan politiske hensigter kan omsættes til handling, og om vi som forbrugere og borgere bliver tilstrækkeligt oplyst til i det hele taget at kunne handle hensigtsmæssigt.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvordan har VKLA-regeringen prioriteret de 17 verdensmål,
som Danmark skal nå? (Kilde A)

2. Skimt hæftet fra Mellemfolkeligt Samvirke (2015) igennem:
Hvad pegede NGO’erne, at Danmark burde gøre/prioritere for at nå  FN’s Verdensmål? (Kilde B)

3. Fremhæv de forskelle og ligheder, du kan finde.
(Gerne med udgangspunkt i ét eller flere verdensmål).

4. Tror det er muligt for Danmark at prioritere alle mål lige højt?

5. Hvorfor tror du, at VKLA-regeringen har prioriteret som de har gjort? Argumenter for dine tanker.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

bottom of page