top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 9: 

FN'S 17 VERDENSMÅL

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig på at arbejde hen imod fra 1. januar 2016 og frem til år 2030.

 

De 17 mål handler bl.a. om at udrydde fattigdom og sult på verdensplan, skabe fred og sikkerhed, og bidrage til økonomisk og miljømæssig udvikling i u- og i-lande.

 

Verdensmålene tager over efter de otte Millennium Development Goals som udløb i 2015, og som har bevist, at en fælles international indsats gør en forskel: Én mia. mennesker lever ikke længere i fattigdom. Antallet af piger der går i skole har aldrig været højere og over 90 % af verdensbefolkning har adgang til drikkevand.

 

Verdensmålene er universelle og gælder for alle lande, store som små, rige som fattige. De udfordringer, som verden står overfor i dag, har regionale og globale konsekvenser, som det enkelte land ikke kan løse alene. Derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at arbejde hen imod en bæredygtig udvikling af verden i fællesskab. På den måde kan vi også sikre et hav af muligheder fremover.

 

I dette modul skal du undersøge, hvordan vi i Danmark kan bidrage til at nå de 17 verdensmål, og diskutere hvordan vejene til en bæredygtig verden kan være forskellige for i- og ulande.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

I filmen Bag Mærkerne siger speakeren, at vi i Danmark både skal arbejde for at opnå verdens-målene herhjemme, og samtidigt skal hjælpe til med, at målene bliver opnået ude i verden.

 

1. Mener du, at Danmark og andre vestlige lande har pligt til at hjælpe
 udviklingslande med at nå verdensmålene?
Argumenter for din holdning.

Orienter dig i Kilde A og B: Udvælg et verdensmål og svar overordnende på følgende:

2. Hvordan kan vi i Danmark bidrage til, at det valgte verdensmål
opnås ude i verden?

3. Hvad kan vi i Danmark gøre for at opnå verdensmålet herhjemme?

Det er ikke kun regeringer, der bærer et ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling. Også forbrugere og producenter bliver nødt til at gøre en indsats, hvis verden skal flyttes i en mere bæredygtig retning.

4. Hvad kan hhv. regeringer, producenter og forbrugere gøre for at sikre
 en bæredygtigt udnyttelse og forbrug af de marine ressourcer?
Find på mindst fem tiltag for hver gruppe.  

Find fx inspiration i FN’s verdensmål nr. 12 og nr. 14: Ansvarligt forbrug og produktion og Livet i havet.

5. Tror du, at der er forskel på, hvilke tiltag, der skal fokuseres på i
u- og ilande?
Oplist de tiltag, som du har fundet på i prioriteret rækkefølge
efter vigtighed for hhv. Danmark og Vietnam.
Hvorfor er der forskel på prioriteringerne?

 

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

bottom of page