top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 8: 

FREMTIDENS CERTIFICERINGER

I dette modul skal du arbejde i dybden med FN’s Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion). Det skal du bl.a. gennem kvalitative metoder.

 

Udgangspunktet for modulet er filmen Bag Mærkerne, der bl.a. handler om bæredygtighedsbegrebet og de mange certificeringsordningers indhold og “bagside”.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Tag ned i det nærmeste supermarked – eller foretag undersøgelsen via eksempelvis nemlig.com: Hvor mange forskellige ‘mærker’ og typer af certificeringer kan du finde?

2. Kategoriser de mærker, du har fundet (i overordnede kategorier).
Fx miljømærker, økologi-mærker, genbrugsmærker, sociale mærker osv.

3. Forstår den almindelige forbruger de mange certificeringer?
Foretag evt. en kort rundspørge-undersøgelse i supermarkedet eller  diskuter det i klassen.

4. Hvordan vil man evt. kunne man konstruere bedre 
 certificeringsordninger – brug resultaterne fra din  undersøgelse/diskussion i klassen.

5. Hvad kan den enkelte forbruger gøre for at handle mere bæredygtigt?

 

6. Hvilke ulemper kan der være ved at skulle handle bæredygtigt?

7. Kan vi stole på certificeringernes positive virkninger?

8. Hvilke sikkerhedspolitiske og strategiske overvejelser har en småstat som Danmark i forhold til at ville støtte erhvervsudviklingen i
ikke-vestlige lande?

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. www.nemlig.com
 

b. www.coop.dk/mad

bottom of page