top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 7: 

DEN MILJØBEVIDSTE FORBRUGER

 

Certificeringer og andre miljømærker er gode pejlemærker til forbrugeren om et givent produkts miljøpåvirkning. Men der findes et hav af mærkningsordninger, og det kan være svært at gennemskue, hvad den enkelte ordning indebærer.

 

Derfor er det vigtigt, at vi som forbrugere er bevidste om, hvilke konsekvenser vores handlinger har og tager aktivt stilling til vores forbrug. Som forbrugere har vi nemlig stor magt til at påvirke den måde fødevarer bliver produceret på.

 

FN’s verdensmål nr. 12 handler om, hvordan vi sikrer et ansvarligt forbrug og produktion. Netop det fælles fokus på forbrugere og producenter er interessant, for hvem bærer egentlig det største ansvar for et bæredygtigt forbrug? Forbrugerne, som køber varerne og er begrænset af de produkter, der er tilgængelige i butikkerne? Eller producenterne, der sælger deres varer til butikkerne, og skal have forretningen til at køre rundt?

 

Det skal du undersøge i dette modul.

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. I filmen forklarer forskeren Henrik Egelyng og formanden for
 Thorupstrand Kysterlaug, Thomas Højrup, om en ulempe, der er
 forbundet med MSC-mærkningen.
Forklar med egne ord, hvad problematikken går ud på.
(Du kan også hente inspiration fra Kilde C, side 39)

2. Er det muligt at tage højde for denne problematik i udformningen
af de enkelte certificerings-ordninger? Og i så fald:
Hvilke andre tiltag ser du, at der skal til for at imødegå problemet?

3. Forestil dig, at du skal lave en ny certificeringsordning for bæredygtigt
 fiskeri eller akvakultur, der kan understøtte, at vi i Danmark opnår
 FN’s verdensmål nr. 14 (Livet i havet).
Hvilke krav skal producenterne leve op til for at blive certificerede
i din ordning?

Vælg selv om du vil arbejde med akvakultur eller vildt fiskeri.

 

4. Verdensmål 12: Foruden at bruge miljøcertificeringer som pejlemærker,
 hvordan kan du så som forbruger bidrage til en bæredygtig produktion
 og forbrug af fødevarer?

5. Udarbejd 10 gode råd til den bæredygtige forbruger.
Du kan f.eks. inddrage madvaretyper, dyrearter, produktionsområder,
 produktionsmetoder m.m..
Du kan bl.a. finde inspiration til opgaven i FN’s Verdensmål nr. 12:
 Ansvarligt forbrug og produktion.

6. Hvem ser du bærer det største ansvar for at sikre et bæredygtigt
 fødevareforbrug – forbrugeren eller producenten?
Begrund dit svar.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Verdensmaalene.dk:
 FN’s 17 verdensmål

b. Mellemfolkeligt samvirke (Juni 2015), Side 39:
 FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling
 – Kræver dansk handling lokalt og globalt.
Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer”


Find inspiration til opgave 4 i de to kilder nedenfor:

d. Dr.dk:
 ”Spis mere hvidt kød og hjælp miljøet”

e. Verdensnaturfonden:
 Fiskeguide

bottom of page