top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 7: 

INTERNATIONALE ORGANISATIONER

I dette modul skal du arbejde med filmen Bag mærkerne. Formålet er denne gang at undersøge udvalgte organisationer og NGO’er (ikke-statslige organisationer) og deres værdigrundlag.

 

Din opgave er at undersøge og analysere, hvilken rolle udvalgte aktører spiller og hvorfor i forhold til bæredygtig udvikling.

1. Undersøg hvilke internationale organisationer, der arbejder
med udvikling og bæredygtighed? Find gerne tre forskellige eksempler.

2. Hvilke typer organisationer er de organisationer, du har fundet?

 Forklar og begrund forskelle og ligheder.

3. Hvordan kan hver af de organisationer, du har fundet,
 påvirke vores udvikling imod et mere bæredygtigt verdenssamfund?  Hvilke aktører sigter de forskellige organisationer at påvirke
 (er det fx lovgivere, producenter, supermarkeder og/eller forbrugere)?

4. Hvordan kan det være, at både WWF og fx danske Danida blander sig
 i den vietnamesiske akvakultur?
 Hvad er forskellen på de to organisationer?
 På hvilken måde har de arbejdet sammen om at løfte udviklingen  indenfor akvakultursektoren i Vietnam?

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

bottom of page