top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 7: 

ASC-CERTIFICERINGEN

 

Hvis man er producent, er et særligt incitament for at drive bæredygtigt opdræt af fisk og skaldyr adgangen til de store internationale markeder. Et stigende antal af lande og forbrugere efterspørger nemlig bæredygtigt producerede fødevarer og er klar til at betale en højere pris for varer, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk ansvarligt produceret. Men hvordan kan forbrugerne vide, hvad der er mere bæredygtigt end andet? Her spiller certificeringer en væsentlig rolle.

 

Inden for akvakultur er der derfor kommet et nyt særligt miljømærke på banen: ASC. ASC står for Aquaculture Stewardship Council, og er en certificering, der kan rekvireres af akvakultursektoren, bl.a. hvis deres fisk og skaldyrene er produceret bæredygtigt.

 

ASC-ordningen blev oprettet for at hjælpe regeringer og producenter af akvakultur i udviklingslande med at sikre naturlige miljøer mod forurening og skabe bedre forhold for arbejdstagerne i sektoren. Men hvilken betydning har ordningen egentlig for producenter og miljø? Hvad er fordele og ulemperne ved ordningen, og for hvem? Alt det skal du undersøge i løbet af dette modul.

 

I dette modul skal eleverne arbejde videre med akvakulturen i Vietnam som sektor, men her med fokus på den særlige miljøcertificering, ASC. Der tages udgangspunkt i, hvordan bæredygtig akvakultur kan skabe bedre muligheder for både miljø, produktionsvilkår og lokalbefolkning.

 

Modulet arbejder videre med filmen Nye standarter, der sætter fokus på ASC-certificeringen som et middel til bæredygtig udvikling af produktionsapparatet og lokalsamfundet i Vietnam.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad er ASC-certificeringen? Hvem står bag det og er det noget,
vi også har i Danmark?

2. Hvilke krav skal man leve op til som ASC-certificeret producent?

3. På hvilken måde bidrager ASC-mærket til social bæredygtighed?

4. Hvem kommer ASC-ordningen til gode og hvordan?
Tænk fx på fiskeopdrættere, forbrugere, det naturlige miljø m.fl..
 Kan der være ulemper forbundet med ordningen og for hvilke grupper?

 Tag udgangspunkt i vietnamesisk akvakultur i besvarelsen.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Aquaculture Stewardship Council:
www.asc-aqua.org

b. WWF: Om ASC-certificering af rejeopdræt i Vietnam:
 En reje med standarter”

bottom of page