top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 6: 

NYE STANDARTER

Filmen Nye standarder handler om en af de nyeste internationale certificeringsordninger (ASC), der kan være med til at skubbe forbrugerne, producenterne og supermarkederne i en retning, som vil gavne både miljøet og lokalsamfundene verden over. ASC-mærkningen handler kun om fiske- og skaldyrsopdræt (akvakultur), men har til forskel for mange andre miljømærker også et socialt ansvarlighedskrav.Desuden er akvakultursektoren i eksplosiv vækst – også her i Danmark – men kan, hvis opdrættene holdes forkert, potentielt skade miljøet.

 

Formålet med dette modul er derfor at “sætte sig op i helikopteren” for på den måde at undersøge dynamikkerne bag certificeringsordninger samt den globale udvikling inden for bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad indebærer ASC-mærkningen?
Nævn efter din mening de fem vigtigste elementer.

2. Hvad er det for et problem, som ifølge filmen er kommet
 på grund af væksten i akvakultursektoren i Vietnam?

3. På hvilken måde håber man, at ASC-certificeringen vil gøre en forskel?

4. Nævn de interessenter i ASC-mærkningen, der optræder i filmen  Nye standarter, og begrund deres motivation for at opdrætterne
 opnår en ASC-mærkning.

5. Hvorfor tror du, at de ikke er alle fiskeopdrættere,
der har mulighed for at opnå en certificering?

 

 

CASE:

KAMPEN OM PANGASIUS:

Pangasius-fisken er en af de allervigtigste opdrætsfisk for Vietnam. Men fisken har længe været udskældt på grund af den måde, den har været opdrættet på og på grund af fiskens relativt lave næringsværdi.
Læs følgende online kilder:
“Carrefour decides to stop sale of pangasius”
(januar 2017) og VASEP’s “pangasius hit hard by ‘fake news” (marts 2017) og undersøg/svar på følgende:


1. Hvorfor har supermarkedskæden Carrefour stoppet sit salg
af pangasiusfisk fra Vietnam?

2. Hvordan forholder VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters  and Producers) til Carrefours stop af salg for pangasius?
 Hvad mener VASEP er den egentlige årsag til, at Carrefour har stoppet  sit salg af pangasiusfisk?

3. I en periode var fisken placeret på WWF’s røde liste over spisefisk
Undersøg selv, hvorfor den blev taget af listen igen, og diskuter dette i plenum.

 

 

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. ASC: 
Information om ASC-mærket

b. Carrefour: Carrefour pressemedelelse (januar 2017):
“Carrefour decides to stop sale of pangasius”

c. VASEP: Svaret fra Vietnam (marts 2017):
 “pangasius hit hard by ‘fake news”

 

bottom of page