top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 6: 

AKVAKULTUR

 

Akvakultur er en af de hurtigst voksende fødevaresektorer i verden. Næsten halvdelen af alle de fisk, der bliver spist på verdensplan kommer i dag fra opdræt, og akvakultur er godt på vej til at overgå den naturlige (vilde) fiskebestand som den primære kilde til fisk og skaldyr.

FIGUR 1: 
Global produktion af fisk ventes at nå 196 mio. tons i 2025 

Kilde: OECD-FAO *Prognose

Akvakulturen har altså meget stor betydning, da fiskeri i sig selv ikke længere kan opfylde vores globale behov for fisk og skaldyr, og fiskeopdræt kan være med til at lette presset på de vildtlevende fiskebestande. Men det kan også medføre en betydelig ekstra belastning af miljøet:

 

Opdræt af fisk og skaldyr påvirker det omgivende naturlige miljø ved indtag af overfladevand, udledning af stoffer til vandmiljøet, risiko for udslip af fisk, produktion og anvendelse af foder m.m. Samtidig har indtag af opdrættet fisk og skaldyr væsentlig mindre miljøpåvirkning end indtag af f.eks. opdrættet svine- og oksekød.

 

Derfor har den måde, vi driver akvakultur og opdrætter fisk på, stor betydning.

 

I dette modul skal du undersøge, hvad akvakultur er, hvilke metoder der anvendes til opdræt af fisk og skaldyr, hvilke miljøpåvirkninger akvakultur medfører, og om det kan kaldes bæredygtigt at spise fisk fra opdræt.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad er akvakultur, og hvilke forskellige opdrætsmetoder findes der?

2. Hvordan påvirker akvakultur det naturlige omkringliggende miljø?

På trods af miljøpåvirkninger ved akvakultur, siger man alligevel, at det er mere bæredygtigt at spise opdrættede fisk og skaldyr.

3. Hvorfor det? Sammenlign f.eks. det at spise en opdrættet fisk med
at spise oksekød fra opdræt. Hvad har den mindste miljøpåvirkning?

4. Sammenlign akvakultur og vildt fiskeri. Hvad er fordelene og
ulemperne ved de to måder at skaffe fisk på?
 Burde vi lægge mest vægt på det vilde fiskeri eller akvakultur i

 fremtidens fødevare-forsyning?
Argumenter for dit synspunkt.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Landbrug & Fødevarer, 2016:
 “Fremtidens fisk opdrætter vi selv.”

b. Europa-Kommissionen:
 “Fiskeri: Akvakultur”

c. Europa-Kommissionen:
 “Fiskeri: Akvakultur - Fakta og tal”

bottom of page