top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 5: 

EN BÆREDYGTIG FORRETNING?

I dette modul skal du arbejde videre med filmen Fiskerne fra Thorupstrand.

Formålet med modulet er, at du dels forstår principperne bag kystfiskerlauget opbygning og de motiver, der driver deres forretning – og dels, at vi sætter en diskussion i gang omkring de uoverensstemmelser og dilemmaer, der er i mellem økonomisk vækst og økologisk bæredygtighed. 

Hvis der da er nogle?

Ide: Du kan med fordel undersøge, hvilke umiddelbare økonomiske fordele og ulemper der er ved stordrift i fiskeriet. I den forbindelse kunne du kontakte udvalgte danske aktører inden for dette erhverv og efterfølgende analysere de svar, du får.te erhverv og efterfølgende analysere de svar, du får.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvilke sociale, miljømæssige og økonomiske fordele har de danske kystfiskere fra Thorupstrand af at have organiseret sig i et kooperativ?

2. Hvad mener Kystfiskerlauget er bæredygtigt fiskeri?
Se kilde A.

3. MSC-mærkningen er en certificering for bæredygtigt fangede fisk. Men hvad ligger der i MSC-mærkningens bæredygtighedsforståelse? Jf. kilde B.

4. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde?

5. Hvorfor tror du, at kystfiskerne vælger at fiske naturskånsomt?

 

6. Beskriv de økonomiske fordele og ulemper ved at fiske naturskånsomt.

7. Hvad betyder det for de danske fiskere (både kyst- og storfiskerne),
at flere og flere udenlandske (fx vietnamesiske) fiskere opnår
MSC-certificering? Hvad mener du om udviklingen?
Begrund dit svar.

8. Hvilke uoverensstemmelser kan der være mellem økonomisk
og økologisk bæredygtighed?
 

9. På hvilke områder er der en gensidig interesse i bæredygtighed?

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Thorupstrand kystfiskerlaugs 
 kodeks for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri

b. MSC-mærkningens tre principper

bottom of page