top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 5: 

FANGSTMETODER,
MILJØ OG ØKONOMI  

Fisk har altid været en vigtig fødekilde for os i Danmark og spiller stadig en betydelig rolle for vores erhvervsliv i dag. I 2016 havde landinger fra danske fiskefartøjer eksempelvis en samlet værdi på 3.7 mia. kr.! (Kilde: Danmarks Statistik).

 

Der findes imidlertid mange forskellige måder at fange fisk på. Nogle kan bruges til at fange mange fisk, mens andre kun dur i bestemte hav-landskaber. Hver enkelt fangstmetode har særlige fordele og ulemper, både for det naturlige miljø og for fiskerne.

 

Fiskerne fra Thorupstrand anvender hovedsageligt fangstmetoder såsom snurrevod og garn, mens større fiskerier også benytter metoder som bomtrawl og flyshooting. Valget af metoder handler ikke kun om at få den størst mulige fangst i land, men afhænger også af det område, der fiskes i, hvilke bådtyper, der er til rådighed, og hvilke prioriteringer fiskeren har.

 

I dette modul skal du undersøge forskellige fangstmetoder og blive klogere på, hvilke fordele og ulemper de forskellige metoder har både økonomisk og miljømæssigt.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Undersøg og beskriv de følgende fangstmetoder:
Snurrevod, garn, bomtrawl og flyshooting.

2. Hvilke fordele og ulemper har hhv. de kystnære og

 industriellefangstmetoder miljømæssigt og økonomisk?

(Find svar i filmen og i kilderne).

3. Hvad burde ifølge dig veje højest – hensynet til miljø eller til

 økonomien? Og er det muligt at tage hensyn til begge dele på en gang?  Argumenter for dit synspunkt.

Der er stor forskel på, hvordan de to interesseorganisationer (WWF og Fiskericirklen) beskriver de forskellige måder at fiske på (jf. kilde A og B).

4. Undersøg derfor to organisationers formål og værdisæt:
Hvilke synspunkter er hhv. WWF og Fiskericirklen fortaler for?

5. Hvilken betydning, tror du, at det har for den måde,
de hver især beskriver fiskerimetoder på?

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Verdensnaturfonden:
Fiskeguide – om de forskellige fangstmetoder

b. Fiskericirklen:
 Redskabslære – om forskellige fangstmetoder

c. Danmarks Statistisk:
Fiskeri og akvakultur

bottom of page