top of page

SAMFUNDSFAG 

KAPITEL 3: 

KOOPERATIVET

 

Du skal i dette kapitel fortsætte arbejdet med filmen Det vietnamesiske muslingekooperativ.

 

For hvad er et kooperativ egentligt? Er det bare en slags ideologisk konstruktion eller skal kooperativet som organisationsform forstås i et mere lokal-økonomisk perspektiv?

 

Du skal desuden arbejde med det andet element, der præsenteres i filmen – nemlig MSC-mærkningen. For hvad er sammenhængen mellem det vietnamesiske muslingekooperativ og MSC-mærkningen?

 

I dit arbejde kan du med fordel undersøge, om der findes lignende kooperativer herhjemme. Ved at foretage sådanne komparative analyser kan du ikke bare blive klogere på samfundsfagets generelle metoderDu kan nemlig også få en unik forståelse for det vietnamesiske muslingekorporativs muligheder og begrænsninger som supplement til den SWOT-analyse, du gennemførte i sidste modul.

 

Modulet tager udgangspunkt i filmen Det vietnamesiske muslingefiskeri.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad er et kooperativ?

2. Hvordan er et kooperativ styret?

3. Hvilke sociale, kulturelle og økonomiske fordele/ulemper
er der ved at have organiseret sig i et kooperativ?

4. Hvad betyder det for muslingefiskerne, at de har
organiseret sig i et kooperativ? (Jf. filmen og kilde C)

5. På hvilken måde har kooperativet hjulpet de enkelte fiskere
til at opnå en MSC-certificering.

 

 

6. Kan du finde andre eksempler på et kooperativ herhjemme?
Lav gerne en kort sammenligning af dit fundne eksempel
og Rang Dong-muslingefiskeriet i Vietnam.

 

 

7. Der ønskes ydermere en redegørelse og analyse af de komparative fordele for et land som Vietnam ved fortsat at være eksportør af muslinger og fisk.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Information (nov., 2015):
“Omstilling til en ny økonomi går via kooperativerne”

b. Kooperationen (Arbejdsgiver- og interesseorganisation for

kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark): “Kooperative principper”

c. WWF / Verdens bedste nyheder:
“Muslinger giver kvinder i Vietnam muskler”

bottom of page