top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 3: 

MSC-CERTIFICERINGEN

Fisk er en vigtig fødevarekilde over hele verdenen, og det er derfor vigtigt at beskytte fiskeressourcerne og de økosystemer, de lever i, hvis vi fortsat skal anvende fisk som en fødekilde i fremtiden. ​

 

I dette modul skal du derfor undersøge, hvad MSC-ordningen indebærer, og hvilken betydning som udviklingen af et mere bæredygtigt fiskeri har haft i Vietnam.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad er MSC-certificeringen?
Hvornår blev den etableret og med hvilket formål?

2. Hvad er de tre hovedprincipper for MSC-certificeringen?
Og hvordan bidrager hvert enkelt princip til at sikre et mere

 bæredygtigt fiskeri?

I filmen siger speakeren, at MSC-certificeringen af muslingekooperativer i Bén Tre provinsen har skabt en afgørende forskel for både miljøet og for fiskernes mulighed for at komme ud af fattigdom.

3. Hvordan det?

 Find svar i videoen og i den anbefalede litteratur.

Læs artiklen ”Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam - med støtte fra Danida” og undersøg herefter:

4. Hvilken betydning har ulandsbistand fra Danida haft i forhold til at

 skabe et mere bæredygtigt fiskeri i Vietnam?

Læs artiklen ”Hvorfor støtte en industri, der giver Danmark konkurrence?” (side 5-6):

5. Lav en liste med argumenter for og imod dansk bistand til bæredygtigt

fiskeri i ulande.

 

 

6. Synes du, at det er konkurrenceforvridende for danske fiskere,

at Danmark støtter en bæredygtig udvikling af fiskeri i Vietnam?

Eller er det vigtigt, at vi støtter op om en mere ressourcebevidst

udvikling i andre verdensdele?

Argumenter for dit standpunkt.

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Marine Stewardship Council: 

 www.msc.org

b. Danida: Danmarks udviklingsarbejde 1962-2012:

 Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam

 – med støtte fra Danida”

c. Thorkil Green Nielsen, Dansk Vietnamesisk Venskabsforening:

Hvorfor støtte en industri, der giver Danmark konkurrence?”

bottom of page