top of page

NATURGEOGRAFI 

KAPITEL 2: 

UREGULEREDE RESSOURCER

Naturressourcer er grundlaget vores eksistens: Uden naturressourcer ville menneskeheden ikke være udviklet, som den er i dag, og hvis vi ikke passer på naturressourcerne, kan vi komme til at begrænse fremtidige generationers muligheder for udvikling.

 

Naturressourcer kan defineres som de dele af naturen, vi mennesker anser for at være nyttige eller værdifulde. Fisk og skaldyr er derfor også en naturressourcer ligesom olie, metaller og vores drikkevand.

 

Naturressourcer kan kategoriseres på flere forskellige måder. Fx efter om de er vedvarende eller ikke-vedvarende, og efter hvem der ejer og har ret til at udnytte ressourcen.

 

Forskellige typer ressourcer udnyttes på forskellige måder, og – som du kan se i filmen om muslingefiskeriet i Vietnam – kan den måde, vi udnytter naturressourcerne på, have store konsekvenser for både mennesker og natur.

 

I dette modul skal du arbejde med fisk og skaldyr som naturressourcer, undersøge hvad teorien “Tragedy of the commons” siger om udnyttelsen af fiskeressourcerne og vurdere, om og hvorfor der er brug for regulering af det vilde fiskeri.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

TIL MODULET:

1. Hvad er vedvarende og ikke-vedvarende naturressourcer
(renewable / non-renewable resources)?
Giv eksempler på begge typer.

Læs afsnittet ”Tragedy of the commons” (kilde B) og svar herefter på følgende:

2. Definer ideen bag/begrebet “Tragedy of the commons”
og giv eksempler på fællesejede naturressourcer (commons).

3. Forklar med egne ord, hvad nedenstående figur viser, og beskriv
situationen i punkterne  ,  A2 ,  ,  B1  og  B2 .

4. Hvorfor er der ifølge teorien om “Tragedy of the commons”
brug for regulering af fiskeriet? Hvad mener du selv?

SUPPLERENDE

ONLINE KILDER:

a. Københavns Universitet:
 Bæredygtig brug af energi og råstoffer

b. Gerald Marten:
 Om teorien ”Tragedy of the commons”

c. Garreth Hardin(1968): 
The tragedy of the commons

bottom of page