top of page

INTRODUKTION 

KAPITEL 1: 

BÆREDYGTIGHED

 

Formålet med dette forløb er at gøre dig, som går på en dansk ungdomsuddannelse, bevidst om de sammenhænge, der er imellem bæredygtig global udvikling og bæredygtig forvaltning af marine naturressourcer.

 

For vores marine ressourcer (dvs. alle de fisk og skaldyr, der svømmer rundt ude i havet) er nemlig helt afgørende brikker for en fremtid med nok mad til alle. Fisk er nemlig særligt gode til at reproducere sig selv, sålænge de ikke overfiskes eller vi ødelægger dere habitater. Derfor kræver det både, at vi behandler havmiljøet og fiskene ordentligt, så de ikke forsvinder. Det kræver både noget af producenterne og af os som forbrugere. Vi har allesammen et ansvar.

 

Materialet er udviklet til et forløb i både naturgeografi og samfundsfag, og i flere tilfælde vil du opleve overlap i både temaer og litteratur. Du vil derfor også skulle beskæftige dig med emner som internationalt samarbejde og udviklingsbistand, akvakultur og vildt fiskeri, forbrug og produktion samt flere andre afgørende temaer til undervisningen.

DOKUMENTARFILM

Som forlæg for hele forløbet har vi produceret fem korte dokumentarfilm. De fortæller bl.a. historien om et gruppe vietnamesiske muslingefiskere; et dansk fiskerifællesskab fra Thorupstrand; en gruppe rejeopdrættere i Vietnam; og om de dynamikker, der ligger bag de mange mærker, der i dag findes.

BAGGRUND

– VERDENSMÅL 12 OG 14:

Baggrunden for undervisningsmaterialet er vores fælles fremtid. At vi også har et ‘hav af muligheder’ i fremtiden. Projektet sætter således også fokus på de 17 særlige verdensmål for bæredygtig udvikling, som alle medlemslandene i FN stemte igennem i 2015.

 

I dette materiale skal du indgående arbejde med mål 12 om “ansvarligt forbrug og produktion” og mål 14, der handler om “livet i havet”.

 

Dette er højst sandsynlig ikke noget nyt, du støder på: For dagligt bliver vi - eller i hvert fald dine forældre - sat overfor svære valg, når vi står nede i det lokale supermarked: Skal vi købe den billige eller den bæredygtigt fangede fisk? Hvilke certificeringer og mærkninger skal vi holde øje med? Og hvad gemmer der sig bag de mange mærker på vores varer?

 

Politikere, internationale organisationer og aktører skal ligeledes tage stilling til, hvordan vi skaber en fornuftig balance mellem landenes økonomier, den økologiske bæredygtighed, samt hvordan man indretter lokale økonomier til gavn for flest mulige.

 

Du vil med udgangspunkt i dokumentarfilmene og den supplerende læsning rekvirere dig et fagligt, empirisk grundlag som udgangspunkt for yderligere samfundsfaglige undersøgelser.

INTRODUKTION

Men nu skal du igang.

1. Se introduktionsfilmen Et hav af muligheder,

og undersøg efterfølgende baggrunden for og indholdet af

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtidsudvikling.

2. Hvad handler mål 12 og 14 om? Beskriv,

hvordan de to mål kan siges at hænge sammen.

Arbejd herefter med hurtigskrivning og svar på følgende:

Hvad er bæredygtighed for dig?

 

1. Hvad er bæredygtighed for dig?

2. Hvad tænker du på, når man siger naturressourcer?

Hvordan vil du definere naturressourcer?

 

3. Hvad tror du, at marine ressourcer kan betyde for os i fremtiden?

SUPPLERENDE 
ONLINE-KILDER:

a. FN: De 17 verdensmål (engelsk)

b. Verdens bedste nyheder: Verdensmålene

c. Miljøstyrelsen: Bæredygtighedsbegrebet og bæredygtig udvikling

(Brundtlandkommissionen)

d. Brundtlandsrapporten, 1987:

Kan findes online på: http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm

e. Global Footprint Network - vores ressourceforbrug

bottom of page