top of page

AFRUNDING 

KAPITEL 10: 

TVÆRFAGLIG AFRUNDING

 

Du har i de sidste mange moduler arbejdet med komplekse problemstillinger og derfor er det vigtigt at få samlet op på alle de løse ender. En væsentlig del af både naturgeografi og samfundsfag er således at kunne identificere og formidle stoffet på en hensigtsmæssig måde.

 

Materialet har givet en større række fordybelsesmuligheder indenfor rammen af FN’s verdensmål 12 og 14, hvorfor du i dit afsluttende arbejde med vores marine ressourcer for frit spil til at formidle din viden. Se nedenstående arbejdsspørgsmål for inspiration til formidlingsopgaver.

OPGAVE:

Du kan eksempelvis

  • Udarbejde en synopsis, som indeholder konklusioner og spørgsmål fra forløbet samt selvvalgt anden empiri.
     

  • Udarbejde en populærvidenskabelig artikel med hovedkonklusioner fra et selvvalgt fokus, som forløbet har behandlet.
     

  • udarbejde en undervisningsinstruktion til 1.g og/eller 2.g elever.
    Instruktionen kan indeholde en vejledning i, hvordan man kan arbejder med de samfundsfaglige/naturgeografiske kernebegreber og problemstillinger, som de har oplevet har været mest relevant i løbet af modulet.

bottom of page